freefightinng

 สวัสดีครับ วันนี้ผมมีกิจกรรมพิเศษที่ได้ไปทำมา มันเป็นกิจกรรมของกลุ่มหรือชมรมของที่ผมอยู่ครับ มันเป็นชมรมศิลปะป้องกันตัว FreeFighting ต่อไปของเรียกว่า สำนัก ละกัน ภายในสำนักได้มีการสอนศิลปะการต่อสู้และการป้องกันตัวครับ ผมก้เรียนมาตั้งแต่แต่เล็กๆแล้ว ต่อมาตอนหลังอาจานผู้สอน อ.สุชาติ ขอเรียกว่าเซนเซย์ ละกัน เซนเซย์ได้จัดตั้งคณะสิงโตขึ้น ตั้งแต่นั้นมาการเล่นสิงโตก็เป็นส่วนนึงของสำนักไป ทุกครั้งที่มีงาน ท่ามีเวลาว่างผมก็จะไปช่วยเล่นเสมอ แต่สิงโตที่ว่าไม่ใช่สิงโตกวางตุ้งอยากที่เห็นครับ สิงโตของคณะผมเป็นสิงโต ฮักก้า เป็นสิงโตเทพ(เซนเซย์เค้าว่าอย่างนั้น) จึงไม่ค่อยได้ออกงานแบบสิงโตที่เห็นตามงานต่างๆ ที่มีปีนเสาโยนเด็กอะไรประมาณนี้ วา่าแล้วไปดูรูปกันดีกว่า ครับ

liondance

ไปเล่นที่งานไหว้ครูของสำนักพุทธไทยสวรรค์ ซ.นวลจันทร์ ครับ คิดว่าเป็นงานสุดท้ายของปีนี้ อาจะไม่เห็นภาพตอนเล่นครับเพราะผมไม่สามารถเล่นไปถ่ายไปได้ ในคณะมีคนไม่เยอะครับเลยต้องเข้าหัวตลอด พอเข้าหัวออกมาไม่ทันไรก็เป็นหาง ไม่ก็ตีฉาบ ไม่ก็ยืนหน้าซีดเหงื่อตกครับ ไม่มีอารมณ์ถ่ายรูปแล้ว ไว้โอกาสหน้ามีรูปตอนเล่น จะมาอับให้ชมครับ แล้วอาจมีเขียนเรื่องเกร็ดการป้องกันตัวด้วยครับ ไว้ไปขอคำภีร์ จาก เซนเซย์มาก่อน

edit @ 28 Dec 2008 20:06:43 by iQ180